Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

  • Çevre ile ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer yasal gerekliliklere uymak,
  • Tüm personelimizde çevre bilinci oluşturmak ve eğitimler vererek onların gelişimini sağlamak ve kişisel farkındalıklarını artırmak,
  • Çevrenin ve doğal dengenin korunmasına katkı sağlamak,
  • Doğal kaynaklarınızı korumak ve kullanımını mümkün olduğunca azaltmak,
  • Çevre ile ilgili riskleri belirlemek, bu risklerin azaltılması ve risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesini sağlamak,
  • Sürekli gelişim hedefiyle çevre yönetimi sistemimizi, yasa ve yönetmelikler ile sınırlı kalmayıp teknolojik ve mali olanaklarımız çerçevesinde sürekli gözden geçirip geliştirerek hedef ve amaçlarımızı gerçekleştirmek için çalışmak,
  • Atıkların kaynağında azaltılması, geri kazanılması, lisanslı firmalar aracılığıyla çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlanmak
  • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.
  • Çalışanlarımızın yanı sıra müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve taşeron firmaları da çevre konusunda bilinçlendirmek