İSG Politikamız

İSG Politikamız

  • Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için fabrikamız çalışma alanları içerisinde gerekli önlemleri almak,
  • İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olunan kuruluşların uygun şartlarına uymak,
  • Tedarikçilerin fabrika ortamında yürürlükteki İSG Mevzuatına ve VEGA İlaç’ın özel şartlarına uymasını sağlamak,
  • Her seviyedeki çalışanların İSG bilinci ve gerekliliklerinin farkında olmasını sağlamak amacı ile eğitimler düzenlemek,
  • İSG Yönetim Sisteminin etkin ve verimli uygulaması ile çalışma alanları içerisinde “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmak,
  • Risk değerlendirme çalışmalarına bağlı olarak alınan önlemlerin etkinliği sonucunda meslek hastalıklarının önüne geçmek.